** OPTIGEN **
**back**hip scores**otigen**optigen suomeksi**


Optigen prcd-PRA -testi jalostuksen apuna

PRA
PRA eli progressiivinen retinan atrofia, (progressive retinal atrophy) on perinnöllinen silmäsairaus, jota esiintyy myös cockerspanieleilla. Sairaus aiheuttaa verkkokalvon etenevän rappeutumisen myötä näkökyvyn asteittaisen heikkenemisen, mikä johtaa useimmissa tapauksissa lopulta koiran sokeutumiseen. Koska silmätutkimukselle ei ole asetettu riittävää painoarvoa jalostuksessa mm. rodun alkuperämaassa Iso-Britanniassa, on PRA:kin päässyt varkain yleistymään cockerspanieleilla. Jalostukseen vaikeutensa tuo myös se, että PRA on iäkkäiden koirien sairaus eivätkä sen aiheuttamat muutokset välttämättä vielä näy varsinkaan nuorempien, mutta jo jalostusikäisten koirien silmissä. Cockerspanielilla muutokset näkyvät usein myöhemmin kuin muilla roduilla, esimerkiksi vasta kahdentoista vuoden iässä tai myöhemminkin. Näin ollen vahinko on saattanut päästä tapahtumaan vuosia ennen oireiden ilmenemistä jalostuskoiran silmissä.
PRA:n DNA-testaus
Nykyisillä geenitutkimuksilla voidaan vihdoin määrittää koiran perimää tältä osin koska tahansa, sillä näyte voidaan ottaa jo pikkupennulta. Näin kyetään rajaamaan sairaat yksilöt jalostuksen ulkopuolelle paljon ennen oireiden ilmaantumista. Cornellin yliopistossa kehitetty, Optigenin lisenssillä suorittama PRA-testi selvittää DNA-markereiden avulla, kantaako koira prcd-PRA:ta aiheuttavaa geenimutaatiota joko toiselta tai kummaltakin vanhemmalta perittynä, mistä voidaan johtaa koiran todennäköisyys sairastua prcd-PRA:han.
Cockerspanieleille testistä on nyt tarjolla uusi, parannettu versio, jossa väärien positiivisten tulosten mahdollisuutta on saatu ratkaisevasti pienennettyä. Virhemarginaali uudella testillä vaihtelee välillä 0,0025-0,5 prosenttiyksikköä, mikä takaa huomattavan luotettavat tulokset. Tämä marginaali on asetettu kaiken varalta, johtuen lähinnä uusien mutaatioiden mahdollisuudesta, mikä täytyy aina ottaa huomioon geeneistä puhuttaessa. Niin kauan kuin testi perustuu markereihin eikä suoraan mutaatiokohtaan, on teoriassa olemassa rekombinaatioiden mahdollisuus. Tällaisella DNA:n uudelleen järjestäytymisellä voisi olla merkitystä, mikäli se tapahtuisi heterotsygootin eli B/B1-tyypin yksilön sukusoluissa vaikuttaen näin sen jälkeläisten perimään. Tämä pohdiskelu on kuitenkin täysin teoreettista, koska mikään ei tue oletusta, että cockerspanieleissa toistaiseksi esiintyisi mitään ristiriitaisia tuloksia aiheuttavia rekombinaatioita. Mikäli niitä olisi esiintynyt aiemmin, olisi se todennäköisesti jo havaittu tulosten vastaisesti sairastuneina koirina.
Kaikki silmäoireet ja sairaudet eivät tietenkään ole PRA:ta eikä kaikki PRA ole samaa, Optigen-testin tutkimaa prcd-PRA:ta, mutta koska tämä nykytutkimuksen valossa on cockerspanieleilla ehdottomasti vallitseva PRA-tyyppi ja perinnöllisenä silmäsairautena vältettävissä, on DNA-testaus merkittävä edistysaskel. Prcd-PRA periytyy resessiivisesti, väistyvästi, joten kuuluakseen todennäköisesti sairastuvien koirien riskiryhmään täytyy koiran periä viallinen, tautia aiheuttava geeni molemmilta vanhemmiltaan (Optigen prcd-PRA –testin tulos C1). Koira, joka on perinyt viallisen geenin vain toiselta vanhemmaltaan ja saanut toiselta vanhemmalta puhtaan, normaalin geenin, ei mitä todennäköisimmin tule koskaan sairastumaan prcd-PRA:han (Optigen prcd-PRA –testin tulos B1). Tällainen B/B1-koira on täysin oireeton, ns. terve kantaja verrattuna molemmilta vanhemmilta viallisen geenin saaneeseen, riskiryhmään kuuluvaan C/C1-koiraan. Koira, joka testin mukaan on saanut molemmilta vanhemmiltaan normaalin geenimuodon, on mitä todennäköisimmin terve eikä tule milloinkaan sairastumaan prcd-PRA:han (Optigen prcd-PRA –testin tulos A1). Kaikkiin testituloksiin sisältyvät silti em. erittäin pienet virhemarginaalit.
Tulokset
Eri testityypeillä saatujen tulosten erottamiseksi uusien Optigen prcd-PRA -testien tulokset merkitään A1, B1 tai C1 aiemman merkintätavan (A, B, C) sijaan osoituksena parannetun, tarkemman testin suorittamisesta.
A1 Ei kanna virheellistä geeniä; ei kuulu riskiryhmään
Homotsygootti (saanut kummaltakin vanhemmalta terveen alleelin). Tällainen koira jättää vain normaalia perimää jälkeläisilleen ja sen oma riski sairastua prcd-PRA:han on häviävän pieni (0,0025%). Riski, että A1-tyypin koira sittenkin kantaisi virheellistä geeniä on myös äärimmäisen pieni (0,5%). Koiraa voidaan käyttää jalostuksessa ja on erittäin todennäköistä, ettei mistään yhdistelmästä synny sairastuvia jälkeläisiä.
B1 Kantaa virheellistä, mutta myös normaalia geeniä; ei kuulu riskiryhmään
Heterotsygootti (yksi terve alleeli, yksi virheellinen alleeli). Tällaisen koiran riski sairastua prcd-PRA:han on äärimmäisen pieni (0,5%); yhtä todennäköistä on myös, että koira onkin todellisuudessa A1-tyyppinen (0,5%). Koiraa voidaan käyttää jalostuksessa A1-tyypin kanssa, jolloin jälkeläisistä tulee A1- ja B1-tyyppejä.
C1 Saanut molemmilta vanhemmilta virheellisen geenin; kuuluu riskiryhmään
Homotsygootti (kaksi virheellistä alleelia). Tällainen koira sairastuu todennäköisesti prcd-PRA:han jossain - yleensä hyvin myöhäisessä - vaiheessa elämäänsä (koira voi 0,5%:n todennäköisyydellä olla B1-tyyppiä ja 0,0025%:n todennäköisyydellä A1-tyyppiä). Koira jättää ainoastaan virheellistä geeniä jälkeläisilleen ja näin ollen A1:nkin kanssa risteytettäessä tuloksena on pelkkiä kantajia; B1:n kanssa risteytettäessä syntyisi todennäköisesti sairastuviakin.
Jalostus ja jälkeläiset
Oheisesta taulukosta voidaan tarkastella odotettavissa olevia jälkeläisten genotyyppejä, kun risteytetään erilaisia Optigen-tuloksia saaneita koiria. Sattuma vaikuttaa tietenkin pentueen kokoisessa pienessä otannassa voimakkaasti ja saattaa näin muuttaa jakaumaa kyseisessä yhdistelmässä mahdollisten vaihtoehtojen kesken huomattavasti. Valkoisella korostettuina ovat ne yhdistelmät, joista todennäköisimmin (siis em. virhemarginaalit huomioiden) ei synny yhtäkään riskiryhmään kuuluvaa jälkeläistä vaan ainoastaan perimältään puhtaita (A/A1) ja kantajia (B/B1), siis koiria, jotka eivät tule milloinkaan sairastumaan prcd-PRA:han.
  A/A1 B/B1 C/C1
A/A1 Kaikki pennut A/A1-tyyppiä 1/2 tyyppiä A/A1, 1/2 tyyppiä B/B1 Kaikki pennut B/B1-tyyppiä
B/B1 1/2 tyyppiä A/A1, 1/2 tyyppiä B/B1 1/4 tyyppiä A/A1, 1/2 tyyppiä B/B1, 1/4 tyyppiä C/C1 1/2 tyyppiä B/B1, 1/2 tyyppiä C/C1
C/C1 Kaikki pennut B/B1-tyyppiä 1/2 tyyppiä B/B1, 1/2 tyyppiä C/C1 Kaikki pennut C/C1-tyyppiä
©Katri Alavalkama 2003
Lähde: OptiGen

LISÄÄ TIETOA / MORE INFORMATION:
WWW.OPTIGEN.COM